UMKAUMKA EMBL

Senteret for russisk språk og kultur for barn.

Vår språkskole driver for det meste med morsmålsundervisning og kulturformidling, rettet mot barn mellom 3 og 12 år.

Pr dags dato har vi ca 60 deltakere, delt inn i 6 grupper som har undervisning i tre økter, fra ca 09:00  til 14:00 på lørdager.

Vi tilbyr mange aktiviteter, bl.a. forming/kunst, dans, film mm. Foreldrene blir ofte involvert som  støtte, de er med på en del aktiviteter, og noen er også til stede. Noen ganger i året holder vi fester / temadager.

Senteret er åpent for alle barn uansett nasjonalitet, så lenge de ønsker å lære seg russisk språk. Vi har deltakere fra bl.a. Ukraina, Hviterussland, Latvia, Litauen, Estland, Kazakhstan, Aserbajdsjan og selvsagt fra Russland. Mange barn er født i Norge enten i innvandrerfamilier eller i flerkulturelle familier.