UMKAUMKA EMBL

Senteret for russisk språk og kultur for barn.

Vår språkskole driver for det meste med morsmålsundervisning og kulturformidling, rettet mot barn mellom 2 og 14 år.

Pr dags dato har vi ca 80 deltakere, delt inn i 8 grupper som har undervisning i tre økter, fra ca 10:00  til 16:00 på søndager.

Vi tilbyr mange aktiviteter, bl.a. forming/kunst, dans, film mm. Foreldrene blir ofte involvert som  støtte, de er med på en del aktiviteter, og noen er også til stede. Noen ganger i året holder vi fester / temadager, f eks russisk fastelavn med pannekakelaging osv.

Senteret er åpent for alle barn uansett nasjonalitet, så lenge de ønsker å lære seg russisk språk og kultur (også kultur fra russisktalende land). Vi har deltakere fra bl.a. Ukraina, Hviterussland, Latvia, Litauen, Estland, Kazakhstan, Aserbajdsjan og selvsagt fra Russland. Mange barn er født i Norge enten i innvandrerfamilier eller i flerkulturelle familier.